Potency and safety analysis of hemp-derived delta-9 products: The hemp vs. cannabis demarcation problem

ChEBI je zkratka pro anglický název Chemical Entities of Biological Interest (česky Chemické entity biologického zájmu).[1][2] Jedná se o databázi a ontologii molekulárních entit zaměřenou na „malé“ chemické sloučeniny; je součástí aktivity Open Biomedical Ontologies. Termín „molekulární entita“ je v tomto kontextu jakýkoli „konstitučně nebo izotopicky jedinečný atom, molekula, iont, iontový pár, radikál, radikálový iont, komplex, konformer apod., identifikovatelný jako samostatně rozlišitelná entita“. Tyto molekulární entity jsou přirozené nebo syntetické produkty vstupující do procesů v živých organismech. Molekuly přímo zakódované v genomu, například nukleové kyseliny, bílkoviny a peptidy odvozené od bílkovin proteolytickým štěpením, nejsou zpravidla zahrnovány do ChEBI.

ChEBI používá nomenklaturu, symbolismy a terminologii IUPAC a NC-IUBMB. Databáze je dostupná on-line a lze také stáhnout z FTP serveru (anonymním přístupem).

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ChEBI na anglické Wikipedii.

  1. de Matos P, Alcántara R, Dekker A, Ennis M, Hastings J, Haug K et al. Chemical Entities of Biological Interest: an update.. Nucleic Acids Res. 2010, roč. 38, čís. Database issue, s. D249-54. Dostupné online. DOI 10.1093/nar/gkp886. PMID 19854951. 
  2. Degtyarenko K, de Matos P, Ennis M, Hastings J, Zbinden M, McNaught A et al. ChEBI: a database and ontology for chemical entities of biological interest.. Nucleic Acids Res. 2008, roč. 36, čís. Database issue, s. D344-50. Dostupné online. DOI 10.1093/nar/gkm791. PMID 17932057. 

Externí odkazy

  •  Wikidata používají ChEBI jako vlastnost P683 (použití)