Potency and safety analysis of hemp-derived delta-9 products: The hemp vs. cannabis demarcation problem

Prerezana figa, os socvetja obdaja plodiče oreške
Prerezan ananas, os socvetja omeseni

Soplodje je navidez enoten plod nastal iz socvetja. Med soplodja lahko štejemo tudi storže iglavcev, ki imajo olesenele plodne luske.[1]

Primeri soplodij

  • plod ananasa (Ananas comosus) – os socvetja omeseni in skupaj z omesenelimi spodnjimi deli krovnih listov in omesenelimi zraslimi plodnicami ustvarjajo soplodje
  • figa – plod figovca (Ficus carica) – posamezne plodiče oreške obdaja os socvetja, ki omeseni
  • plod murve (Morus) – cvetno odevalo posameznih ženskih cvetov v socvetju omeseni; ta omesenela odevala obdajajo oreške, ki se razvijejo iz pestičev
  • hmeljni storžek (Humulus) – ženska socvetja se razvijejo v zelnate storže, ki jih sestavljajo povečani ovršni listi
  • plod kruhovca (Artocarpus heterophyllus) – soplodje, zraslo iz nekaj sto omesenelih plodov
  • storž iglavcev se razvije iz ženskega socvetja sestavljajo olesenele semenske in krovne luske
  • plodovi lipe (Tilia platyphillos) in lipovca (Tilia cordata) – pakobulasto socvetje se po oploditvi razvije v soplodje s plodovi oreški

Viri

Reference

  1. Martinčič A. s sod. (1999). Mala flora Slovenije (3. izdaja). Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. COBISS 99439616. ISBN 86-365-0300-0.