Potency and safety analysis of hemp-derived delta-9 products: The hemp vs. cannabis demarcation problem

ChEBI
Vsebina
OpisKemijska podatkovna zbirka
Tipi zajetih
podatkov
Chemical Entities of Biological Interest
Kontakt
Raziskovalni centerEuropean Molecular Biology Laboratory
LaboratorijZdruženo kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske European Bioinformatics Institute
Glavni citat[1]
Dostop
Spletna stranChEBI
URL za prenosDownloads
Web service URLWeb Service
Sparql dostopna točkaBIO2RDF
Orodja
WebChEBI Website
Razno
obnavljanje
podatkov
mesečno
stališče do kuratiranjaManually curated

Biološko pomembne kemijske entitete (iz angleškega Chemical Entities of Biological Interest)[2][3] je zbirka podatkov in ontologij molekularnih entitet, osredotočena predvsem na »majhne« kemijske spojine.

Izraz »molekularna entiteta« zajema »vse atome in njihove izotope, molekule, ione, ionske pare, radikale, radikalske ione, komplekse, konformacije itd., ki so prepoznavni kot samostojni subjekti«.[4] Molekularne entitete so bodisi naravni ali sintetični produkti, ki imajo potencialno biološko aktivnost. Gensko kodirane molekule, kot so nukleinske kisline, proteini in peptidi, ki nastajajo s proteolizo, se praviloma ne vnašajo v ChEBI.

Področje uporabe in dostopnost

Vsi podatki v zbirki so nezaščiteni ali pridobljeni iz nezaščitenih virov in zato dostopni vsakomur preko javnega spletnega vmesnika. Vsi podatki so popolnoma sledljivi in se izrecno sklicujejo na vir.

Slici

  1. de Matos P, Alcántara R, Dekker A, Ennis M, Hastings J, Haug K, Spiteri I, Turner S, Steinbeck C (Januar 2010). »Chemical Entities of Biological Interest: an update«. Nucleic Acids Research. 38 (Database issue): D249-54. doi:10.1093/nar/gkp886. PMC 2808869. PMID 19854951.
  2. P. De Matos, R. Alcantara, A. Dekker, M. Ennis, J. Hastings, K. Haug, I. Spiteri, S. Turner, C. Steinbeck (2009). Chemical Entities of Biological Interest: An update. Nucleic Acids Research 38: D249–54. DOI: 10.1093/nar/gkp886.PMID 19854951.
  3. K. Degtyarenko, P. De Matos, M. Ennis, J. Hastings, M. Zbinden, A. McNaught, R. Alcantara, M. Darsow in drugi (2007). ChEBI: A database and ontology for chemical entities of biological interest. Nucleic Acids Research 36: D344–50. doi:10.1093/nar/gkm791. PMC 2238832. PMID 17932057.
  4. molecular entity. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2. izdaja, 1997.

Zunanje povezave