Potency and safety analysis of hemp-derived delta-9 products: The hemp vs. cannabis demarcation problem

Smrteľná dávka alebo taktiež často aj letálna dávka je pojem používaný v toxikológii, ktorý vyjadruje aké množstvo danej látky bude mať pri podaní smrteľné účinky. Zisťuje sa experimentálne pomocou testov na laboratórnych zvieratách (najčastejšie potkany a myši). Často sa zapisuje ako LDx, kde x je percento z testovaného súboru na ktoré bude mať daná látka smrtiace účinky.

Najčastejšie ide o LD50 – stredná smrteľná dávka, čo je dávka pri ktorej umiera 50 % z testovaného súboru.

Vzácnejšie sa môžeme stretnúť aj s údajmi, kde x nie je číslo ako napríklad LDLo – najnižšia smrteľná dávka, ktorá označuje najnižšiu zaznamenanú dávku danej látky, ktorá je schopná v kontrolovaných podmienkach usmrtiť jedinca z daného testovaného druhu.[1][2]

Letálna dávka sa väčšinou udáva v miligramoch látky na 1 kg telesnej hmotnosti – mg/kg, niekedy sa používajú aj iné jednotky, ako napríklad g/kg pri málo toxických látkach alebo μg/kg pri extrémne toxických látkach. Okrem samotnej smrteľnej sa obvykle udávajú aj iné údaje, ako napríklad zviera na ktorom bola látka testovaná a spôsob vstupu látky do organizmu.

Príklad výpočtu: LD50 kuchynskej soli je pri ústnom podaní pre potkana 3 g/kg[3], to znamená že za predpokladu, že táto hodnota je u človeka podobná bude stredná toxická dávka pre 70 kg osobu bude 210 g. Túto hodnotu dostaneme vynásobením LD50 hmotnosťou vystavenej osoby v tomto prípade 3 * 70 = 210 g.

Spôsoby vstupu látky do tela

Je takisto podstatné rozlíšiť akým spôsobom sa látka do tela dostala, čo sa často uvádza aj pri samotných hodnotách LDx. Najbežnejšie spôsoby vniku do tela sú:

 • perorálne alebo ústne
 • podkožnou alebo subkutánnou injekciou
 • Intravenózne alebo vnútrožilové
 • Inhalačné alebo podanie vdychovaním – najčastejšie sa používa pri plynoch, niekedy však aj pri výparoch prchavých kvapalných látok alebo pri parách vzniknutých zahrievaním danej látky.

Smrteľné dávky tej istej látky pre ten istý druh zvieraťa sa môžu značne líšiť pri rôznych spôsoboch podania.

Presnosť

Smrteľná dávka nie je vždy úplne presná a spoľahlivá a preto sa zväčša používa len ako orientačná hodnota. Smrteľné dávky tej istej látky, pre ten istý druh sa často líšia podľa toho, kto vykonával testovanie, pretože ju ovplyvňujú rôzne faktory, ako napr. genetická charakteristika zvierat na ktorých bola látka testovaná, druh testovaných zvierat a rôzne iné faktory a podmienky prostredia kde prebiehalo testovanie.

Ďalšia vec, ktorú je potrebnú zvážiť je, že človek kvôli svojej odlišnej fyziológii nemusí reagovať na danú látku rovnako ako laboratórne zvieratá. Príkladom sú napríklad niektoré hady, ktorých jed je prispôsobený na lov myší a človek naň môže preto reagovať inak.

LD50 niektorých látok

Látka Spôsob podania, živočích LD50 Referencia
Voda perorálne, potkan > 90 g/kg [4]
Glukóza perorálne, potkan 25,8 g/kg [5]
Glutaman sodný perorálne, potkan 16,6 g/kg [6]
Vitamín C perorálne, potkan 11,9 g/kg [7]
Laktóza perorálne, potkan 10 g/kg [8]
Aspartám perorálne, myš 10 g/kg [9]
Taurín perorálne, potkan > 5 g/kg [10]
Formaldehyd perorálne, potkan 600 – 800 mg/kg [11]
Ibuprofén perorálne, potkan 636 mg/kg [12]
Paracetamol perorálne, myš 338 mg/kg [13]
Psilocybín perorálne, potkan 280 mg/kg [14]
Ketamín intraperitoneálne, potkan 229 mg/kg [15]
Metyléndioxymetamfetamín perorálne, potkan 160 mg/kg [16]
Dichlórdifenyltrichlóretán perorálne, myš 135 mg/kg [17]
Urán perorálne, myš 114 mg/kg (odhadovaná hodnota) [18]
Kokaín perorálne, myš 96 mg/kg [19]
Dietylamid kyseliny lysergovej intravenózne, potkan 16.5 mg/kg [20]
Fentanyl opica 300 µg/kg [21]
Sarín subkutánne, myš 172 µg/kg [22]
Ricín intraperitoneálne, potkan 22 μg/kg [23]
Tetanospazmín myš 2 mg/kg [24]

Stupnica jedu

Logaritmické hodnoty smrteľnej dávky zjednodušujú porovnanie [25]


Pozri aj

Referencie

 1. GOVERNMENT OF CANADA, Canadian Centre for Occupational Health and Safety. What is a LD50 and LC50? : OSH Answers [online]. www.ccohs.ca, 2019-02-28, [cit. 2019-03-01]. Dostupné online.
 2. Allergan Receives FDA Approval for First-of-Its-Kind, Fully in vitro, Cell-Based Assay for BOTOX® and BOTOX® Cosmetic (onabotulinumtoxinA)
 3. SODIUM CHLORIDE - National Library of Medicine HSDB Database [online]. toxnet.nlm.nih.gov, [cit. 2019-03-01]. Dostupné online.
 4. Wayback Machine [online]. web.archive.org, 2012-09-02, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online. Archivované 2012-09-02 z originálu.
 5. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-03-01]. Dostupné online. Archivované 2017-01-01 z originálu.
 6. LUPIEN, John R.; WALKER, Ronald. The Safety Evaluation of Monosodium Glutamate. The Journal of Nutrition, 2000-04-01, roč. 130, čís. 4, s. 1049S–1052S. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. ISSN 0022-3166. DOI10.1093/jn/130.4.1049S. (po anglicky)
 7. Safety data for ascorbic acid
 8. Wayback Machine [online]. web.archive.org, 2016-08-03, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online. Archivované 2016-08-03 z originálu.
 9. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-03-01]. Dostupné online. Archivované 2016-12-26 z originálu.
 10. datasheets.scbt.com/sc-202354.pdf
 11. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-03-01]. Dostupné online. Archivované 2018-06-13 z originálu.
 12. IBUPROFEN - National Library of Medicine HSDB Database [online]. toxnet.nlm.nih.gov, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 13. MSDS - BP371 [online]. www.sigmaaldrich.com, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 14. RUMACK, Barry H.; SPOERKE, David G.. Handbook of Mushroom Poisoning: Diagnosis and Treatment. [s.l.] : CRC Press, 1994-09-27. Google-Books-ID: WPWsZNvOqVAC. Dostupné online. ISBN 9780849301940. (po anglicky)
 15. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/chem_background/exsumpdf/ketamine_508.pdf
 16. GABLE, Robert S.. Acute Toxic Effects of Club Drugs. Journal of Psychoactive Drugs, 2004-09-01, roč. 36, čís. 3, s. 303–313. PMID: 15559678. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. ISSN 0279-1072. DOI10.1080/02791072.2004.10400031.
 17. MÜLLER, Paul; SIMMONS, Samuel William. DDT: The Insecticide Dichlorodiphenyltrichloroethane and Its Significance / Das Insektizid Dichlordiphenyltrichloräthan und Seine Bedeutung: Human and Veterinary Medicine. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013-12-21. Google-Books-ID: R2WfBgAAQBAJ. Dostupné online. ISBN 9783034868099. (po anglicky)
 18. http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/en/Depluranium4.pdf
 19. Cocaine [online]. www.drugbank.ca, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 20. Erowid LSD (Acid) Vault : Fatalities / Deaths [online]. www.erowid.org, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 21. Fentanyl [online]. www.drugbank.ca, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online.
 22. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research [online]. SAGE Journals, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online. DOI:10.1177/096032719000900407 (po anglicky)
 23. Ricin (from Ricinus communis) as undesirable substances in animal feed [1] - Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain [online]. European Food Safety Authority, 2008-09-12, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online. (po anglicky)
 24. http://biology.unm.edu/toolson/biotox/representative_LD50_values.pdf
 25. STREY, Karsten. Die Gifte-Skala. Chemie in Unserer Zeit, 2019-01-12, roč. 53, čís. 6, s. 386–399. Dostupné online [cit. 2020-09-20]. DOI10.1002/ciuz.201900828. (po nemecky)